vrijdag 31 januari 2020

NieuwsBrief 4 - januari 2020


NIEUWSBRIEF 4 – januari 2020


Beter in Wonen Merelstraat
Ongeveer een jaar geleden ontving u van ons NieuwsBrief 3. In deze Nieuwsbrief gaven wij aan dat het type woning waar u in woont een uitdaging is in verband met de geschakelde bouw. Delen van de woningen overlappen, waaronder de daken. Daarnaast vertelden wij u dat wij in maart 2019 asbest- en bouwkundige inspecties gingen doen. De uitkomsten van deze inspecties hebben ons veel nieuwe informatie gegeven. In deze 4e en laatste NieuwsBrief vertellen wij u hier graag meer over.

Uitkomsten inspecties
De uitkomsten van de inspecties hebben wij besproken met QuaWonen. Uit deze inspecties is naar voren gekomen dat het uitvoeren van een grootschalig energieproject aan uw woning niet haalbaar is. Het type woning, namelijk de geschakelde bouw, beperkt de mogelijkheden om de woningen aan de buitenzijde te isoleren en dit brengt zeer hoge kosten met zich mee. QuaWonen heeft daarom besloten af te zien van een ingrijpende renovatie maar wel het benodigde onderhoud uit te voeren.

Wat gaat er dan wel gebeuren?
QuaWonen gaat dus wel onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan uw woning. Sommige van deze werkzaamheden zorgen er ook voor dat u minder energie gaat verbruiken en dat het comfort van uw woning verbetert. U betaalt geen huurverhoging voor deze onderhoudswerkzaamheden.
Hoe nu verder?
In februari 2020 ontvangt u van QuaWonen een brief met informatie over de werkzaamheden die zij gaat uitvoeren en over de planning.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze laatste NieuwsBrief vragen? Dan kunt u vanaf nu uw vragen stellen aan de bewonersbegeleider van QuaWonen. Dit is Edward de Jager en hij is te bereiken op telefoonnummer: 088 – 799 66 36 of per e-mail info@quawonen.com

Bedankt!
Tot slot willen wij u hartelijk bedanken voor uw medewerking tot nu toe. Wij wensen u veel succes met de onderhoudswerkzaamheden.

Met vriendelijke groet,
Simone Oomen
Beter in Wonen