vrijdag 31 januari 2020

NieuwsBrief 4 - januari 2020


NIEUWSBRIEF 4 – januari 2020


Beter in Wonen Merelstraat
Ongeveer een jaar geleden ontving u van ons NieuwsBrief 3. In deze Nieuwsbrief gaven wij aan dat het type woning waar u in woont een uitdaging is in verband met de geschakelde bouw. Delen van de woningen overlappen, waaronder de daken. Daarnaast vertelden wij u dat wij in maart 2019 asbest- en bouwkundige inspecties gingen doen. De uitkomsten van deze inspecties hebben ons veel nieuwe informatie gegeven. In deze 4e en laatste NieuwsBrief vertellen wij u hier graag meer over.

Uitkomsten inspecties
De uitkomsten van de inspecties hebben wij besproken met QuaWonen. Uit deze inspecties is naar voren gekomen dat het uitvoeren van een grootschalig energieproject aan uw woning niet haalbaar is. Het type woning, namelijk de geschakelde bouw, beperkt de mogelijkheden om de woningen aan de buitenzijde te isoleren en dit brengt zeer hoge kosten met zich mee. QuaWonen heeft daarom besloten af te zien van een ingrijpende renovatie maar wel het benodigde onderhoud uit te voeren.

Wat gaat er dan wel gebeuren?
QuaWonen gaat dus wel onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan uw woning. Sommige van deze werkzaamheden zorgen er ook voor dat u minder energie gaat verbruiken en dat het comfort van uw woning verbetert. U betaalt geen huurverhoging voor deze onderhoudswerkzaamheden.
Hoe nu verder?
In februari 2020 ontvangt u van QuaWonen een brief met informatie over de werkzaamheden die zij gaat uitvoeren en over de planning.

Vragen?
Heeft u na het lezen van deze laatste NieuwsBrief vragen? Dan kunt u vanaf nu uw vragen stellen aan de bewonersbegeleider van QuaWonen. Dit is Edward de Jager en hij is te bereiken op telefoonnummer: 088 – 799 66 36 of per e-mail info@quawonen.com

Bedankt!
Tot slot willen wij u hartelijk bedanken voor uw medewerking tot nu toe. Wij wensen u veel succes met de onderhoudswerkzaamheden.

Met vriendelijke groet,
Simone Oomen
Beter in Wonen

vrijdag 15 februari 2019

Nieuwsbrief 3 - februari 2019

Beter in Wonen Merelstraat

Beter in Wonen is druk bezig met de plannen om uw woning te onderhouden en te verbeteren. Het type woningen in de Merelstraat maakt dit een uitdaging: delen van de woningen overlappen, waaronder de daken. Hierdoor duurt de planvorming iets langer. De plannen stemmen wij nu verder af met QuaWonen en binnenkort met de KlankbordGroep.In deze derde NieuwsBrief informeer ik u over de voorbereidende inspecties, de KlankbordGroep, de nieuwe Beter in Wonen projectleider en meer.


Inspecties

Beter in Wonen wil graag een goed beeld krijgen van uw woning. Daarom zijn er inspecties nodig. Bij een paar woningen zijn de inspecties al uitgevoerd, bij de meeste woningen nog niet. Het gaat om een asbestinspectie en een bouwkundige inspectie.


Asbestinspectie

De asbestinspectie wordt uitgevoerd door Bureau SGS Search. Tijdens de asbestinspectie heeft de inspecteur toegang nodig tot alle ruimtes van uw woning.
U hoeft niets voor te bereiden of op te ruimen voor de asbestinspectie.
Wanneer? Bureau SGS Search komt vanaf maandag 4 maart (week 10) langs voor een inspectie van ongeveer 30 minuten. U mag de inspecteurs altijd vragen om een legitimatiebewijs.
Niet thuis? Dan ontvangt u een briefje van SGS Search in de brievenbus met het verzoek een afspraak met hen te maken.


Bouwtechnische inspectie

Willems Vastgoedonderhoud verzorgt de bouwtechnische inspectie. Tijdens deze inspectie kijken de inspecteurs in iedere ruimte van uw woning en maken mogelijk foto’s.
U hoeft niets voor te bereiden of op te ruimen voor de bouwkundige inspectie.
Wanneer? De inspecteur komt vanaf maandag 18 maart (week 12) langs voor een inspectie van ongeveer 30 minuten. U mag de inspecteur altijd vragen om een legitimatiebewijs.
Niet thuis? Dan ontvangt u een briefje in de brievenbus met het verzoek een afspraak met hen te maken.


KlankbordGroep

Eerder hebben wij een oproep gedaan voor de KlankbordGroep. De KlankbordGroepleden zijn bewoners die meepraten over de plannen samen met de Beter in Wonen en QuaWonen. Als bewoners zijn jullie ervaringsdeskundigen in het wonen in de woningen waarvoor we plannen maken. De KlankbordGroep komt een aantal keer bij elkaar.
Twee bewoners uit de Merelstraat hebben zich aangemeld voor de KlankbordGroep. Wij zoeken nog één bewoner die de KlankbordGroep compleet maakt.


Oproep

Vindt u het leuk en interessant om mee te praten over de plannen? Geef u dan op voor de KlankbordGroep vóór woensdag 20 februari. Vervolgens plannen we de eerste vergadering met de KlankbordGroep in.


Projectleider Beter in Wonen

Eerder heeft u misschien contact gehad met mijn collega Floor Hendriks. Vanaf nu ben ik, Simone Oomen, uw nieuwe contactpersoon. U kunt bij mij terecht voor vragen en opmerkingen voor-, tijdens-, en na de werkzaamheden. Ik help u graag verder!


Meer informatie

Op onze website leest u het laatste nieuws: www.beterinwonen.nl/merelstraat. Ook uw familieleden kunnen via de website makkelijk informatie ontvangen. Zij kunnen hun e-mailadres op de site invullen en ontvangen dan een e-mail zodra er nieuws is. Zo blijft iedereen makkelijk op de hoogte.


Vragen? 

Heeft u na het lezen van deze NieuwsBrief vragen? Neem dan contact met mij op via merelstraat@beterinwonen.nl, of via het telefoonnummer 06 81 88 06 37.


Samen gaan wij aan de slag voor een betere woning: meer comfort én met een lagere energierekening.


Met vriendelijke groet,


Simone Oomen
Beter in Wonen
x

vrijdag 28 december 2018

Fijne Feestdagen


Nieuwsbrief 2

Beter in Wonen

In de eerste nieuwsbrief werd Beter in Wonen voorgesteld. Ook las u dat wij plannen maken om uw woning en de woningen in uw buurt te onderhouden en te verbeteren. Het doel is dat de woningen naar een beter energielabel gaan, waarbij u gaat besparen op uw energiekosten en meer wooncomfort ervaart. In deze tweede nieuwsbrief vertel ik u meer.

Wat vindt u belangrijk?

In mei is Floor Hendriks van Beter in Wonen bij een aantal bewoners langs gegaan om te luisteren of zij op dit moment verbeterpunten hebben voor hun woning. Hieronder leest u een aantal veelvoorkomende punten.

Kou in de keuken en het toilet

Meerdere bewoners gaven aan last te hebben van kou in de keuken en het toilet. Beter in Wonen neemt dit mee in de plannen.

Tocht bij ramen en deuren

Meerdere bewoners gaven aan last te hebben van tocht langs ramen en deuren. Ook dit neemt Beter in Wonen mee in de plannen. 

Verzakkingen achterpad

Daarnaast werd er aangegeven dat er grondverzakkingen zijn op het achterpad. Dit valt niet onder energiebesparende maatregelen, maar is natuurlijk wel belangrijk. QuaWonen zoekt uit of dit ook verbeterd kan worden. 
Heeft u nog punten die u graag wilt meegeven? Bel dan naar Beter in Wonen 06 81 88 06 37 óf stuur een e-mail info@beterinwonen.nl. 

Planning

Beter in Wonen en QuaWonen kijken naar verschillende mogelijkheden om een beter energielabel te behalen voor uw woning. We verwachten u begin 2019 meer informatie te kunnen geven over onze plannen. 

De klankbordgroep

Twee bewoners uit de Merelstraat hebben zich opgegeven om deel te nemen deel aan de klankbordgroep. Ik ben nog op zoek naar nóg één klankbordgroeplid. Denkt u graag mee over de plannen in uw straat? Of wilt u eerst wat meer informatie over de klankbordgroep? Neem dan gerust contact met mij op.

Gemiddeld energielabel E

Eind mei is Erik Bek of Michel Deelen bij u langs geweest om het huidige energielabel van uw woning te bepalen. We bedanken u hartelijk voor uw medewerking! De woningen in uw straat hebben gemiddeld energielabel E.  Het energielabel van uw woning kan anders zijn dan het energielabel van de woning van uw buren. Bijvoorbeeld door enkel- of dubbelglas, zelf aangebrachte dakisolatie of het verschil in hoek- of tussenwoning.   

Vragen?

Voor vragen en opmerkingen mag u direct contact opnemen met Beter in Wonen. U kunt mij bereiken per e-mail en per telefoon.

info@beterinwonen.nl
06 81 88 06 37 


Ik wens u een hele fijne zomer. 

Met vriendelijke groet, 
Floor Hendriks
Beter in Wonen

Nieuwsbrief 1

Beter in Wonen
Begin deze week ontving u van QuaWonen een brief waarin Beter in Wonen werd voorgesteld. Beter in Wonen heeft al voor 162 woningen van QuaWonen Onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd in combinatie met Energiebesparende maatregelen. Samen gaan wij nu aan de slag met uw woning.  


Contact met Beter in Wonen
Voor vragen en opmerkingen over dit project neemt u géén contact op met QuaWonen, maar met Beter in Wonen. U kunt ons bereiken per e-mail en per telefoon.


bergambacht@beterinwonen.nl

06 81 88 06 37


Beter in Wonen houdt u op de hoogte via de NieuwsBrief en via de website www.beterinwonenbergambacht.nl. In deze 1e NieuwsBrief leest u meer over de inspecties, de planning en de KlankbordGroep. 

De planning

Inspecties
In december gaan wij een aantal woningen inspecteren. Onze specialisten voeren inspecties uit op verschillende onderdelen aan de binnen- en buitenzijde van de woningen. Zo wordt er gekeken naar de bouwkundige staat, maar ook naar het energielabel en de technische installaties. Gaan wij bij uw woning inspecties uitvoeren? Dan maken wij van tevoren netjes een afspraak met u. Alvast hartelijk bedankt voor uw medewerking. 


Het plan
De resultaten van de inspecties hebben wij nodig om tot een plan te komen. In dat plan worden Onderhoudswerkzaamheden gecombineerd met Energiebesparende maatregelen. Het doel is dat de woningen naar een beter energielabel gaan, waarbij u gaat besparen op uw energiekosten en meer wooncomfort ervaart. 


Informatie voor u
Wij delen onze plannen met u tijdens de InformatieBijeenkomst. De uitnodiging voor deze InformatieBijeenkomst ontvangt u in 2018. Ná de InformatieBijeenkomst ontvangt u de BewonersMap. In deze map kunt u alle informatie nog eens goed nalezen. Alle NieuwsBrieven hebben vier gaatjes, zodat u straks alles kunt bewaren in uw BewonersMap.  


Welke woningen?
De plannen voor de Onderhoudswerkzaamheden en Energiebesparende maatregelen zijn voor de volgende woningen in Bergambacht:

  • Merelstraat; 
  • Doctor Albert Schweitzerstraat 2 t/m 16; 
  • Wilgenstraat 1 t/m 27 en 38 t/m 46.
KlankbordGroep & uw wensen
Beter in Wonen en QuaWonen betrekken u graag bij de voorbereidingen van onze plannen. Daarom richten wij een KlankbordGroep op. Deze groep bestaat uit buurtbewoners die samen met Beter in Wonen de plannen bespreken. Wilt u plaatsnemen in de KlankbordGroep? Stuur dan een e-mail of bel naar Beter in Wonen om u aan te melden.

Wij behandelen uw ideeën en wensen tijdens de KlankbordGroepvergaderingen en kijken naar de haalbaarheid hiervan.

Kunt u niet plaatsnemen in de KlankbordGroep, maar heeft u wel ideeën of wensen? Stuur dan een e-mail naar info@beterinwonen.nl. 

Meer informatie
Op onze website leest u het laatste nieuws.
U kunt zich op de homepage aanmelden op deze website. Zodra wij een nieuw bericht plaatsen, krijgt u hierover een e-mail. Zo blijft u makkelijk op de hoogte! 


Vragen?
Heeft u na het lezen van deze NieuwsBrief vragen? Neem dan contact met mij op via bergambacht@beterinwonen.nl, of via het telefoonnummer 06 81 88 06 37.
Samen gaan wij aan de slag voor een betere woning; meer comfort én met een lagere energierekening.


Met vriendelijke groet,
Floor Hendriks
Beter in Wonen